Front wyszukiwarki nie wyszukuje po indeksie produktu.

Wersja: 1.6
W menu preferencje -> wyszukiwanie. Sprawdź czy indeks wyszukiwania jest aktualny. Jeżeli nie przebuduj go. W sekcji Waga sprawdź czy Waga indeksu nie ma wartości równej 0.

Użytkownik jest bardzo szybko wylogowywany z panelu.

Wersja: 1.6
Problem pojawia się jeżeli dostęp do strony jest przez zmienne IP. W menu Administracja -> preferencje trzeba wyłączyć opcję "Sprawdź adres IP Cookie"

Po automatycznym wylogowaniu ze strony nie można się ponownie zalogować.

Wersja: 1.6
Problem pojawia się jeżeli użytkownik próbuje otworzyć panel z historii przeglądarki w którym jest paremetr token.
Np https://ps16.localhost/admin123abc/index.php?controller=AdminAdminPreferences&token=fcfe21dee43e5ef892b5f576201c48c
Panel należy uruchamiać zawsze pod jak najkrótszym adresem np: https://ps16.localhost/admin123abc

Moduł cron nie działa po skonfigurowaniu zadania

Wersja: 1.6
Moduł cron musi być wywołany zewnętrznie przez serwer aby mógł wykonywać zadania. W ustawieniach modułu trzeba przełączyć w tryb zaawansowany. Pojawi się komunikat jak skonfigurować serwer aby moduł działał poprawnie. Po wykonaniu instrukcji należ z powrotem przełączyć w tryb podstawowy.

Jak ustawić specyficzną cenę przesyłki dla wybranego kraju

Wersja 1.6
W menu: Lokalizacja -> Strefy dodać nową strefę taką jak nazwa kraju. W menu: Lokalizacja -> Kraje wybrać kraj i przypisać go do nowo utworzonej strefy. W menu wysyłka -> przewoźnicy wybrać przewoźnika i w zakładce "Lokalizacja wysyłek i koszty" ustawić cenę dla nowo utworzonej strefy.

Ładuje się biała pusta strona.

Wersja 1.6
Włączyć tryb debugowania w systemie. Jeżeli po włączeniu trybu debugowania pojawia się błąd Fatal error: Uncaught exception 'SmartyException' with message 'unable to write file /home/xxxxx/public_html/cache/smarty/compile/d9/96/21/wrt53e15xxxuuuc5235.84176972' in /home/xxxxx/public_html/tools/smarty/sysplugins/smarty_internal_write_file.php:44

Po wyczyszczeniu pamięci podręcznej (Zaawansowane -> wydajność) problem znika ale pojawia się ponownie.

Sprawdzić:
- czy katalog /cache ma odpowiednie uprawnienia oraz nadany jest odpowiedni właściciel dostępu do katalogu
- czy limit miejsca na serwerze nie został przekroczony
- czy limit plików na serwerze nie został przekroczony (potrzebny kontakt z administratorem)

Po wyłączeniu slajdu w module Slider zdjęć na głównej stronie (homeslider) element nadal jest widoczny na stronie głównej.

Wyczyść pamięć podręczną: Zaawansowane -> wydajność

Panel wolno się ładuje

Wersja 1.7
Wyłącz moduł Merchant Expertise (Umiejętności sprzedawcy.).

Nie można usunąć zdjęć zduplikowanych produktów.

Wersja 1.6
Problem zaobserwowany w wersji multistore. Po zduplikowaniu produktu i uruchomieniu jego edycji należy się przełączyć na wszystkie sklepy. Usuwanie i dodawanie zdjęć zadziała poprawnie.

Podczas sortowania produktów w liście produktów na froncie według ceny lista produktów zmniejsza się.

Wersja 1.7

Odbuduj index cen w module Nawigacja Fasetowa. Najlepiej jest ustawić zadanie cron dla tego modułu tak aby index cen oraz atrybutów odbudowywał się cyklicznie.

Nie widać zdjęć po zmianie domeny sklepu.

Wersja 1.7

Od wersji 1.7 przy zmiane domeny sklepu internetowego zmianę domeny w bazie danych dokonuje się w tabeli ps_shop_url. Po zmianie domeny sklepu zwykle nie widać zdjęć. Aby zdjęcia się pojawiły należy w ustawieniach: Parametry sklepu -> Ruch i SEO wyłączyć przysjazne urle, zapisać ustawienia a następnie włączyć je ponownie. Do działanie wygeneruje ponownie plik .htaccess.

logo

Masz pytania? Skorzystaj z formularzy