Jeżeli ten artykuł pomógł rozwiązać Twój problem. Wystaw pozytywną opinię na naszej wizytówce google.


Wysyłanie e-maili to w dzisiejszym czasie nieodzowna część komunikowania się. Wysyłamy elektroniczną pocztę do znajomych, współpracowników, szefa czy do rozmaitych firm z różnymi zapytaniami. 

Pisząc e-mail do jednego odbiorcy mamy pewność, że dotrze ona do odpowiedniego adresata. Jednak często zdarza się, że chcemy wysłać tę samą wiadomość do wielu odbiorców. Korzystamy wtedy najczęściej z opcji DW (Do Wiadomości).  Podając kolejno adresy e-mail (np. po przecinku) uzyskujemy listę, do której zostanie wysłana wiadomość. Odbiorca dostaje wiadomość jednak razem z nią zostaje przesłana informacja z pełną listą adresatów. Oznacza to, że każda osoba, która dostała e-mail widzi, do kogo jeszcze ta wiadomość trafiła. Ma to swoje dobre i złe strony. Czasami informacja, o tym do kogo trafia dana wiadomość, jest potrzebna bądź wręcz konieczna. 

Jednak co w sytuacji, kiedy powinno się zachować tajność wiadomości? Można wysłać każdy e-mail osobno...  Przy trzech odbiorcach nie stanowi to problemu. A gdy jest ich 43? Tutaj z pomocą przychodzi dodatkowa funkcja, która jest wbudowana w każdym serwerze e-mailowym. 


Wysyłanie "Ukryte Do Wiadomości" z poczty Gmail

Jeżeli chcemy wysłać wiadomość elektroniczną do wielu odbiorców, z zastrzeżeniem, że odbiorca nie może zobaczyć innych odbiorców (nie zobaczy do kogo jeszcze został wysłany dany e-mail) należy użyć opcji UDW (Ukryte Do Wiadomości).

Funkcja UDW jest bardzo przydatna przy obecnej dyrektywie unijnej RODO. Wysyłając e-maile w firmie do swoich klientów warto użyć funkcji UDW, ponieważ jest to bezpieczna forma komunikacji przy korespondencji seryjnej. 


Wysyłanie ukrytych kopii za pomocą Thunderbird

logo

Masz pytania? Skorzystaj z formularzy