blog
user
10 032020

Czym jest standard WCAG?


Standard WCAG w rozwinięciu to Web Content Accessibility Guidelines, który w języku polskim tłumaczy się jako Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych. WCAG jest tak naprawdę zbiorem dokumentów zalecających jak prawidłowo budować strony internetowe, aby były one powszechnie dostępne. Przede wszystkim strony te powinny być tworzone tak, aby uwzględniały potrzeby osób niepełnosprawnych, w tym na przykład słabo słyszących i słabo widzących. Na terenie Polski adaptacją standardu WCAG zajmuje się Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni, w skład którego wchodzi kilka organizacji taki jak Fundacja Instytutu Rozwoju Regionalnego, Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym, Fundacja Aktywizacja i Polski Związek Głuchych. Pierwsze wytyczne standardu WCAG pojawiły się już w 1999 roku, a obecnie standard ten jest stale rozwijany i ulepszany. Najnowsza wersja WCAG 2.0 została wprowadzona w 2008 roku. Standard WCAG obowiązuje niemal na całym świecie. Od 2016 roku dla krajów Unii Europejskiej obowiązkowa jest dyrektywa numerze 2016/2102 według której wszystkie podmioty publiczne muszą dostosować swoje strony w Internecie do WCAG.

Poziomy dostępności


Wszystkie strony w Internecie objęte tym standardem powinny odnosić się do czterech głównych zasad jak: postrzegalność, funkcjonalność, zrozumiałość i solidność.

  • Funkcjonalność reprezentuje się przez takie stworzenie przycisków, aby mogły je obsługiwać na przykład osoby z dysfunkcjami ruchu. Ważną zasadą jest tworzenie stron www w sposób zrozumiały dla wszystkich.
  • Postrzegalność oznacza to, że dodane na stronę internetową treści muszą być widoczne dla wszystkich osób, dla możliwości poznawczych ich zmysłów.
  • Zasada taka jak solidność wiąże się na przykład w poprawnym długotrwałym działaniem strony.

Ich działanie powinno być odpowiednie dla użytych technologii. Kolejny poziom standardu to 12 wytycznych, które opisują podstawowe cele mające podnieść dostępność tych stron. Każda z tych wytycznych ma swoje mierzalne kryteria sukcesu. Natomiast każde z kryteriów ma swój poziom dostępności. W obecnej wersji WCAG 2.0 wyróżnia się następujące poziomy dostępności:

  • poziom AA
  • poziom A
  • poziom AAA

Poziom zgodności A jest poziomem minimalnym, zaś AAA odpowiada najwyższemu poziomowi. Poziom A zapewnia niezbędne minimum będące gwarantem dostępności stron bez wykluczenia jakiejkolwiek grupy osób.

Jakie obowiązki nakłada ustawa o dostępności cyfrowej, jakich podmiotów dotyczy


Ustawa o dostępności cyfrowej została uchwalona w 2019 roku, a jej wprowadzenie wymagane było przez prawo Unii Europejskiej. Nakaz takich przepisów wprowadziła dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady. Warto wspomnieć, że ustawa dotyczy nie tylko stron internetowych, ale też aplikacji mobilnych. Ministerstwo Cyfryzacji ma od tej pory monitorować dostępność wybranych stron. Standard WCAG dotyczy głównie podmiotów publicznych. Do standardu należy dostosować strony wszystkich instytucji państwowych, państwowe jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, organizacje korzystające ze środków publicznych, niektóre organizacje pozarządowe. Jeśli chodzi o organizacje pozarządowe to ustawa dotyczy tych zajmujących się zdrowiem, osobami niepełnosprawnymi i emerytami.

Podsumowanie - cechy charakterystyczne strony spełniającej obowiązki WCAG


Obecnie obowiązującym standardem jest WCAG 2.1. Wymagania WCAG dotyczą przede wszystkim następujących elementów strony takich jak: danych teleadresowych podmiotu, strony BIP, narzędzi kontaktowych, w tym wszystkich formularzy, nawigacji, deklaracji dostępności, multimediów, dokumentów urzędowych. Cechami charakterystycznymi strony dostosowanej do WCAG może być:

  • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  • tłumacz języka migowego,
  • posiadanie wersji dla niedowidzących,
  • skróty klawiszowe.

Nasze newsy

Śledź nasze aktualności.

blog
user
16 042024

Wiosenne pożądki na serwerze

Wiosenne uporządkowanie zasobów na serwerze.

blog
user
13 072023

Iteracja dużej ilości danych w Laravel Eloquent

Jak poprawnie iterować dużą ilość danych w Laravel Eloquent

blog
user
29 032023

Wtyczka do Octobercms blokująca ip

Nowa wtyczka do Octobercms zwiększająca bezpieczeństwo stron www.

logo

Masz pytania? Skontaktuj się