Projektowanie stron www
english
    
strony www  hosting   domeny

Konfiguracja skrzynki pocztowej w Outlook Express

Konfiguracja poczty przedstawiona zostanie na przykładzie skrzynki e-mail: poczta@twoja-domena.pl
Nazwa skrzynki pocztowej składa się z dwóch członów:
- nazwa do znaku małpki (tutaj: poczta) to nazwa konta
- nazwa od znaku małpki (tutaj: twoja-domena.pl) to domena

 
UWAGA! Adresy "poczta@twoja-domena.pl" i "twoja-domena.pl" są adresami przykładowymi. W konfiguracji programu należy je zastąpić własnymi adresami.

1. W menu otwieramy Narzędzia a następnie Konta.

Aby przenie?ć zdjęcie naci?nij przycisk myszy na zdjęciu i przenie? do edytora
 


2. W otwartym oknie klikamy Dodaj, później Poczta
Aby przenie?ć zdjęcie naci?nij przycisk myszy na zdjęciu i przenie? do edytora
 


3. W polu Nazwa wyświetlana wpisujemy nazwę, która pokaże się u odbiorcy naszej poczty. W kolejnych krokach każdą zmianę zatwierdzamy przyciskiem Dalej.

Aby przenie?ć zdjęcie naci?nij przycisk myszy na zdjęciu i przenie? do edytora
 

4. W polu Adres e-mail wpisujemy adres naszej skrzynki pocztowej.

Aby przenie?ć zdjęcie naci?nij przycisk myszy na zdjęciu i przenie do edytora

 

5. W polach Serwer poczty przychodzącej i Serwer poczty wychodzącej podajemy nazwę domeny, w której znajduje się skrzynka pocztowa.

Aby przenie?ć zdjęcie naci?nij przycisk myszy na zdjęciu i przenie do edytora
 


6. W polu Nazwa konta podajemy adres swojego konta pocztowego. W następnym polu podajemy hasło.

Aby przenie?&cacute; zdj&eogon;cie naci?nij przycisk myszy na zdj&eogon;ciu i przenie? do < edytora
 

Po wprowadzeniu zmian klikamy na przycisk Zakończ.
 
Ostatecznie wygląd zakładki 'serwery' powinien wyglądać następująco:

konfiguracja konta
 

Pamiętaj aby funkcja 'logowanie przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła' była odznaczona.

Dla klientów sieci Telekomunikacji Polskiej port 25 należy zamienić na 587.

Oto lista błędów z jakimi mogą się Państwo spotkać:

0x800CCC0E
Łączenie z serwerem nie powiodło się. Konto: '.....', Serwer: 'mail.e-uslugi.com', Protokół: POP3, Port: 110, Zabezpieczenie (SSL): Nie, Błąd łączy: 10061, Numer błędu: 0x800CCC0E.
Rozwiązanie:
Sprawdź czy Twoje łącze internetowe poprawnie działa. Jeżeli internet działa prawidłowo problem może mieć związek z oprogramowaniem antywirusowym. Przy jego instalacji może wystąpić zmiana serwera poczty na lokalny. Wówczas należy we właściwościach konta wprowadzić ponownie prawidłowe dane.

0x800CCC0D
Nie udało się znaleźć serwera. Konto: '.....', Serwer POP3: 'mail.e-uslugi.com', Numer błędu: 0x800CCC0D.
Rozwiązanie:
Sprawdź czy Twoje łącze internetowe poprawnie działa. Jeżeli internet działa prawidłowo sprawdź swoją konfigurację konta.

0x800C0133
Wystąpił nieznany błąd. Protokół: SMTP, Port: 0, Zabezpieczenie (SSL): Nie, Numer błędu: 0x800C0133.
Rozwiązanie:
Błąd ten występuje gdy nie ma możliwości odebrania nowych wiadomości z serwera na swój komputer. Usuń najstarsze, niepotrzebne wiadomości ze skrzynki odbiorczej.

0x800C0131
Wystąpił nieznany błąd. Protokół: SMTP, Port: 0, Zabezpieczenie (SSL): Nie, Numer błędu: 0x800C0131.
Rozwiązanie:
Błąd ten występuje gdy nie ma możliwości wysyłania nowych wiadomości. Usuń najstarsze, niepotrzebne wiadomości z elementów wysłanych.

0x800CCC92
Wystąpił problem przy logowaniu się do Twojego serwera pocztowego. Twoje hasło zostało odrzucone. Konto: '......', Serwer: 'mail.e-uslugi.com', Protokół: POP3, Odpowiedź serwera: '-ERR Can't get lock. Mailbox in use', Port: 110, Zabezpieczenie (SSL): Nie, Błąd serwera: 0x800CCC90, Numer błędu: 0x800CCC92
Rozwiązanie:
W tym wypadku nastąpiła kolejna próba łączenia się z serwerem, zanim wylogowano się z niego. Sprawdź czy poczta nie jest sprawdzana w jednej chcwili z dwóch komuterów. Spróbuj wykonać połączenie po kilku minutach. Jeżeli problem dalej się pojawia skontaktuj sie z nami: info@e-uslugi.com.

0x800CCC79
Nie można wysłać wiadomości, ponieważ jeden z odbiorców został odrzucony przez serwer. Odrzucony adres e-mail to: '....'. Temat '....', Konto: '......', Serwer: 'mail.e-uslugi.com', Protokół: SMTP, Odpowiedź serwera: '554 <...>: Relay access denied', Port: 25, Zabezpieczenie (SSL): Nie, Błąd serwera: 554, Numer błędu: 0x800CCC79.
Rozwiązanie:
Należy zaznaczyć opcję: "Serwer wymaga uwierzytelnienia" w konfiguracji konta e-mail.

0x800CCC78
Nie można wysłać wiadomości, ponieważ serwer odrzucił adres e-mail nadawcy.
Adres e-mail nadawcy to: "Imię i nazwisko". Temat '....', Konto: '.....', Serwer: 'mail.e-uslugi.com',
Protokół: SMTP, Odpowiedź serwera: '501 Bad address syntax', Port: 25, Zabezpieczenie (SSL): Nie, Błąd serwera: 501, Numer błędu: 0x800CCC78
Rozwiązanie:
Sprawdź w ustawieniach konta we właściwościach (ogólne) czy w nazwie nie ma przecinka. Taki zapis jest odczytywany jako kolejny nadawca.

0x800CCC69
550 Error: Message content rejected - Mail odrzucony jako spam - reguła znaków w temacie maila - W TEMACIE WIADOMOŚCI MUSI BYĆ CHOCIAŻ JEDNA LITERA
Wystąpił nieznany błąd. Temat '!!!!', Konto: '.....', Serwer: 'mail.e-uslugi.com', Protokół: SMTP, Odpowiedź serwera: '550 Error: Message content rejected - Mail odrzucony jako spam - reguła znaków w temacie maila', Port: 25, Zabezpieczenie (SSL): Nie, Błąd serwera: 550, Numer błędu: 0x800CCC69.
Rozwiązanie:
Wprowadź temat wysyłanego listu.

0x800CCC19
Podczas komunikowania się z serwerem nastąpiło przekroczenie limitu czasu.
Temat '...', Konto: '....', Serwer: 'mail.e-uslugi.com', Protokół: SMTP, Port: 25, Zabezpieczenie (SSL): Nie, Numer błędu: 0x800CCC19.
Rozwiązanie:
Powyższy błąd pojawia się w przypadku wysyłania dużego załącznika. Wyłącz na chwilę filtr antyspamowy i spróbuj ponownie. Bądź zmniejsz swój załącznik.

0x800CCC15
Podczas próby połączenia się z serwerem wystąpił błąd TCP/IP.
Konto: '.....', Serwer: 'mail.e-uslugi.com', Protokół: POP3, Port: 110, Zabezpieczenie (SSL): Nie, Numer błędu: 0x800CCC15.
Rozwiązanie:
Nastąpiło uszkodzenie pliku konfiguracyjnego konta. Należy usunąć konto i na nowo go wprowadzić. Pamiętaj, żeby zachować swoje e-maile (kopia bezpieczeństwa).

0x8004210A

Zadanie 'mail.e-uslugi.com - Wysyłanie i odbieranie' zgłosiło błąd (0x8004210A) : 'Operacja przekroczyła limit czasu w trakcie oczekiwania na odpowiedź od serwera odbierającego (POP). W razie kontynuacji odbierania tej wiadomości skontaktuj się z administratorem serwera lub usługodawcą internetowym (ISP).'
Rozwiązanie:
Prawdopodobnie problem tkwi w programie antywirusowym. Spróbuj go wyłączyć i dopiero wtedy ponownie wysłać wiadomość.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami pod numerem:
94 341 88 51 lub 604 230 173 i zapytaj o aktualną ofertę.